Port of Amsterdam


Business to Business, Corporate

Amsterdam is de grootste cacaohaven ter wereld en cacao is een belangrijk product voor de regio. In beeld komen overslagbedrijf Sitos, chocoladeproducent Chocolatemakers en cacaofabriek Tradin Organic. Binnen het NewMade production team heb ik een bijdrage als cameraman/DoP geleverd aan een serie films over de Port of Amsterdam.